Videoklanten.nl

Is onderdeel van K-Solutions.nl (kvk 08126734). We ondersteunen sinds 2000 ondernemers en zzp-ers bij hun marketing. Ook op het gebied van Video!

Wij helpen ook jou je de eerste schreden te zetten naar het Nieuwe ondernemen. Ondernemen zonder stress, zonder verplichtingen qua tijd en locatie en met gemak door automatiseren en techniek.

Videomarketing is hier natuurlijk ook een onderdeel van. Door meerdere marketingkanalen in te zetten wordt de klant nog beter bereikt.

Van video’s naar Klanten

Door onze ervaring kunnen wij snel platformen opzetten om van Aandacht (via video’s in dit geval) klanten te maken. De juiste conversie technieken laten je bedrijf groeien.

Visie

We zien aan cijfers en ook aan het gebruik op het internet, dat video sterk groeiende is. Er zijn nu nog volop kansen om hier jouw plek te claimen. Waar de concurrentie in de normale zoekmachines zeer hoog is, zijn hier nog volop kansen. Zelfs om in de normale zoekmachines een plek te veroveren met meer aandachtswaarde.

Missie

Het is onze missie om ondernemers (ZZP en MKB) te helpen om via video’s meer aandacht te krijgen. Meer aandacht voor hun bedrijf, diensten en producten.

Onze droom voor jou

Wij willen jou graag helpen om:

  1. Meer links te krijgen naar jouw site.
  2. Zoekmachine posities te krijgen in Google en YouTube.
  3. Video’s te gebruiken op jouw eigen site.
  4. Video’s te gebruiken in jouw Marketing Mix.
  5. Meer klanten te krijgen
Enkele van onzeKlantenPartnersSuccessen